با توجه به گرانی کرایه و ارزانی وسایل نقلیه، اوضاع به گونه ای بود که ظرف مدت کوتاهی افراد زیادی به این شغل وارد شدند واتومبیل های زیادی از کشور های مختلف به ایران وارد شد. از جمله دلایل رشد وگرایش حمل و نقل عمومی واستفادۀ مردم از اتوبوس این بود که قیمتی که برای مسافران گاری گذاشته شده بود نصف قیمت لاری و اتوبوس بود در حالیکه افرادیکه با گاری حرکت می کردند حداقل دو روز در راه بودند که علاوه بر طول مسیرمخارج دیگری بر مسافر تحمیل میشد در صورتیکه لاری همین مسیر مشابه را حدوداً 8 ساعت طی میکرد. از طرفی برای هر گاری سه نفر یعنی یک گاری چی، یک شاگرد و یک مهتر که پذیرایی از اسبها را بر عهده داشت، می بایست در استخدام صاحب گاری باشند. در صورتیکه لاری فقط به دو نفر که یکی راننده و دیگری شاگرد بود احتیاج داشت که این خود سود صاحب اتومبیل بود. از طرف دیگر مشکلات مرگ ومیر اسب و معطلی مسیر نیز برای صاحب اتومبیل وجود نداشت.

تجربیات بدست آمده در طول زمان، حاج بیوک را که فردی زیرک و توانا بود واداشت تا به لحاظ جلوگیری از ضربه خوردن به گاری دارها و درشکه دارها گاراژهای خود را افزایش داده و در سه نقطۀ پر جمعیت شهر تبریز گاراژ هایی را برای رفاه حال مردم و تسریع در حمل و نقل بار و مسافر دایر نماید از طرفی با این کار و جلوگیری از بیکار شدن عده ای از دست اندرکاران حمل و نقل آن زمان در همان گاراژها تعمیرگاه هایی را دایر نمود تا هم بتوانند وسایل نقلیۀ مربوطه را تعمیر کنند و هم از جوانان آن روز آموزش های لازم که همانا در آن زمان تعمیر اتومبیل بود را فراگیرند. زیرا با آمدن اتومبیل به کشور شغل های دیگری نیز بوجود آمد مانند تعمیر کاری اتومبیل، پنچرگیری صافکاری واموری از این قبیل.

شهر تبریز به لحاظ موقعیت استراتژیک از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است. با توجه به توان موسسۀ راستی در حمل و نقل مسافر در شهر تبریز، این موسسه از جملۀ موسساتی بود که سالها پیمانکاری حمل و نقل سربازان ارتش در شهر تبریز را به عهده داشت و و جالب توجه اینکه حاج بیوک قصاب صاحبکار به دفعات از سوی مقامات شهر تبریز برای حمل و نقل به موقع سربازان مورد تشویق قرار گرفته بود.

حاج بیوک قصاب صاحبکار از 66 سال ( تولد 1303 – فوت 1369 ) عمر پر بار خود حدود 44 سال از آنرا در حمل و نقل بار و مسافر کشور سپری نمود و در واقع حمل و نقل بار و مسافر کشور را در شهر تبریز بصورت یکپارچه و بخشهای وابسته
( بخش زیارتی) به آن انجام داد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

محمد صادق صاحبکار فرزند حاج بیوک و مدیر فعلی شرکت مسافربری بین المللی دیدار سیر گیتی از زمان تولد با حمل و نقل آشنا شده است. شروع درس و مدرسۀ او همزمان با توسعه حمل و نقل بار و مسافر در موسسه راستی بود بویژه زمانی که اتوبوسهایی جدید وارد تبریز شده بود. در حقیقت زمانی که او خود را شناخت اتوبوسهایی را در اطراف خود دید که رانندگان آنها با مدیریت پدرش حمل و نقل بار و مسافر شهر تبریز و حومه و خارج از تبریز را بعهده داشتند.

صفحه قبل    صفحه بعد