رادیو در سال 1925 در ترکیه تاسیس شد. رادیو ترکیه تمام مناطق کشور را تحت یورش خبری خود دارد و دارای 4 فرستنده بین المللی و بیش از 50 ایستگاه رادیویی محلی است.تلویزیون دولتی ترکیه در سال 1965 کار خود را آغاز نمود. طبق قانون اساسی ترکیه تمام مراکز را دیو و تلویزیون تحت حاکمیت دولت قرار دادند.

ترکیه از زمانهای بسیار دور به عنوان یک ارتباطی بین آسیا و اروپا مطرح بوده است. شبکه راههای این کشور به 2000 سال قبل از میلاد مسیح و به دوران قوم هیتیان باز می گردد. در دوران امپراطوری عثمانی راههای نسبتاً خوبی در سراسر این کشور بوجود آمده بود. بعد از تأسیس جمهوری ترکیه، به دلیل نیاز ه داشتن راههای مناسب توجه خاصی به توسعه شبکه راههای کشور شد. در پایان سال 1993 ترکیه دارای 59842 کیلومتر جاده اصلی و 308000 کیلومتر راههای روستایی بود.

موقعیت جغرافیایی ترکیه امکانات بالقوه فراوانی را از نقطه نظر جذابیت های توریستی برای این سرزمین فراهم کرده است وهمه ساله جهانگردان بسیاری را بویژه از اروپا و امریکا به سوی خود جلب نموده است. کشور ترکیه متشکل از 74 استان، 829 شهر و 688 بخش محلی و 36.349 روستا می باشد. جالب توجه اینکه هر استان دارای شماره ای است (مثلاً استان استانبول شماره 34 در سمت چپ) پلاک تمام اتومبیل های واقع در استانبول حک گردیده است و نشانگر شماره شدن آن اتومبیل در استان استانبول می باشد.

صفحه قبل